Log In

Stawki podatków na 2021 rok

  • Napisane przez

Rada Gminy Wińsko przyjęła stawki podatków lokalnych na 2021 rok.

Stawki podatku od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95zł/mkw powierzchni;
b) podwodami powierzchniowym i stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,82zł/ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50zł/ mkw powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod  zabudowę  mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynęło kres 4 lat , a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,66zł/mkw.

Stawki podatku od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,81zł/mkw powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,03zł/mkw powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,23zł/mkw powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,89zł/mkw powierzchni użytkowej;
e) zajętych na niezarobkowe cele użytkowe – 6,10zł/mkw powierzchni użytkowej;
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,00zł/mkw powierzchni użytkowej.
Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartość określonej na podstawie art.4ust.1pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawka podatku rolnego

Rada Gminy Wińsko obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 z kwoty 58,55zł za 1dt do kwoty 58,00 zł za 1dt.

Polityka prywaności

  • Strona może używać plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Zablokowanie cookies może jednak spowodować nieprawidłowe działanie strony. Więcej informacji na temat naszej polityki prywatności znajdziecie Państwo w pliku: POLITYKA PRYWATNOSCI

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/users/winsko/public_html/strona/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string(): Not Found <br /><a href="http://www.facebook.com/">Back to Facebook.</a> in /home/users/winsko/public_html/strona/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/users/winsko/public_html/strona/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/winsko/public_html/strona/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 174