Log In

Spiszmy się jak na rolników przystało. Najważniejsze informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego

  • Napisane przez

Od 1 września  2020 roku przeprowadzany będzie Powszechny Spis Rolny. Dane, które będą zbierane podczas spisu mają zobrazować sytuację ekonomiczną, demograficzną, społeczną i środowiska naturalnego.
Przypomnijmy, że ostatni taki spis przeprowadzany był dokładnie 10 lat temu.

Kto musi wziąć udział w spisie?

W spisie, obowiązkowo, musi wziąć udział każda osoba, która otrzyma list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (wysyłka listów nastąpi od 10 do 31 sierpnia 2020r.),

W naszej gminie do spisu wytypowano 742 gospodarstwa. Nie znamy nazwisk ani adresów wytypowanych osób, nie mamy takich wykazów. Do ich danych dostęp ma tylko GUS – mówi Elżbieta Kapnik, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, Koordynator gminny GBS i dodaje, że  Prezes Głównego Urzędu  Statystycznego (GUS) zapewnia ochronę danych zebranych w ramach prac spisowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną.

Jakie informacje trzeba podać podczas spisu?

Elżbieta Kapnik mówi, że podczas spisu trzeba podawać szczegółowe informacje.
–  W spisie rolnym będą zbierane dane z 11 działów, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, stosowania środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, posiadanych maszyn i urządzeń rolniczych, wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych, prowadzenia działalności gospodarczej, aktywności ekonomicznej, a także strukturę dochodów gospodarstwa domowego. Zakres spisu jest dość szeroki, a pytania są szczegółowe. W każdym dziale spisu jest  po kilkanaście a nawet po kilkadziesiąt pytań. Kolejne pytania są konsekwencją poprzednich odpowiedzi. Dla przykładu, jeśli odpowiemy, że w gospodarstwie prowadzimy hodowlę zwierząt gospodarskich, to następne pytania będą dotyczyły między innymi  gatunku hodowanych zwierząt, ich liczby, sposobu utrzymania i hodowli  itd.– wyjaśnia kierownik i dodaje, że do spisu trzeba dysponować danymi od 2 czerwca 2019 roku do 1 czerwca 2020 roku.
Ważne jest to, że jeśli jeden rolnik dzierżawi drugiemu grunty, to w spisie informacje powinien podać nie właściciel, a ten, kto faktycznie ziemię użytkuje.
– Podczas spisu do formularza wpisujemy informacje uzyskane od rolników wg ich oświadczenia. Ani ankieterzy telefoniczni, ani rachmistrze terenowi nie mają prawa żądać  żadnych dokumentów potwierdzających wiarygodność uzyskanych informacji.  Wszystko będzie się opierało na oświadczeniu rolnika – mówi Elżbieta Kapnik i dodaje, że – za udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym lub za odmowę udzielenia informacji w spisie powszechnym  można zostać ukaranym  zgodnie z art. 56  i 57 ustawy o statystyce publicznej.

Rolniku, najlepiej spisz się sam!  Dlaczego warto „spisać się samemu”?

Elżbieta Kapnik zachęca, aby rolnicy sami „się spisali”. Dlaczego?
Podczas spisu musimy podać szereg różnych, czasem dość szczegółowych informacji, które obejmują zakres czasu od 2 czerwca 2019 do 1 czerwca 2020 roku. Nie sposób podać wszystkie niezbędne informacje „z głowy”. Najlepszym sposobem jest przygotowanie dokumentów w domu, na spokojnie – mówi kierownik.
Jak dokonać samospisu? Każdy rolnik w liście od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego otrzyma specjalne, indywidualne dane do logowania. Należy je podać wchodząc na stronę internetową podaną w liście.
Samospis rusza od 1 września. Na stronie internetowej GUS i na stronie  spisrolny.gov.pl   będzie zamieszczona aplikacja do samospisu (CAWI), aby ją uruchomić potrzebne będzie podanie numeru gospodarstwa rolnego, który umożliwi zalogowanie się do aplikacji – wyjaśnia Elżbieta Kapnik.
Zachęcamy, aby rolnicy dokonali samospisu w dwóch pierwszych tygodniach września.

Dlaczego warto dokonać samospisu?

Elżbieta Kapnik podaje najważniejsze zalety samospisu:
– Jeśli rolnicy będą dokonywać samospisu  w domu, będą mogli na spokojnie sięgnąć po dokumenty, sprawdzić dane i w spokoju przygotować się do odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym. Taka forma jest również bezpieczna jeśli chodzi o względy epidemiczne. Spis jest dość czasochłonny, wymaga skupienia, a o takie warunki najłatwiej w domu.

Samospis w urzędzie

Rolnicy, którzy będą chcieli dokonać samospisu, a nie mają możliwości technicznych, mogą przyjść do Urzędu Gminy w Wińsku i skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska.
Od 1 września  w UG Wińsko w Biurze Obsługi Klienta będzie  przygotowane stanowisko   komputerowe z dostępem do Internetu  dla rolników którzy chcą dokonać samospisu, a nie dysponują własnym  sprzętem elektronicznym. Stanowisko będzie przygotowane zgodnie z wymogami sanitarnymi; będą płyny do dezynfekcji, specjalna osłona z pleksi, prosimy nie zapomnieć o maseczce ochronnej. O ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli i rolnicy będą mogli dokonywać samospisu w urzędzie, wówczas zachęcamy, aby rolnicy umawiali się telefonicznie, żeby nie generować kolejek i przychodzili do nas z przygotowanymi informacjami obejmującymi zakres spisu. Członkowie Gminnego Biura Spisowego będą służyć pomocą przy wypełnianiu formularza – informuje  Elżbieta Kapnik.

Wywiady spisowe drogą telefoniczną

Od 16 września spis będzie przeprowadzony telefonicznie. Rachmistrze  telefoniczni GUS przeprowadzą wywiady telefoniczne z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali samospisu.

Od 1 października do 30 listopada w teren ruszą rachmistrzowie i przeprowadzą wywiady bezpośrednie. Jeśli ze względów epidemicznych osobista wizyta rachmistrza będzie niemożliwa, będą oni zbierać informacje telefonicznie.
Prezes GUS zapewnia, że wszystkie podane rachmistrzom dane są bezpieczne. Zapisują oni odpowiedzi rolników na specjalnym urządzeniu. Kiedy tylko zakończą spis u danego rolnika i wyślą go do systemu, dane znikają z urządzenia i nie można ich odtworzyć. Zaraz po przesłaniu są one anonimizowane, całkowicie bezpieczne. Każdy rachmistrz musi się wylegitymować, zostanie również uruchomiona specjalna infolinia, na której będzie można potwierdzić personalia rachmistrza. Nad pracą rachmistrzów czuwają dyspozytorzy wojewódzcy, którzy na bieżąco monitorują postęp prac                w zbieraniu danych spisowych.

Zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym – SPIS JEST OBOWIĄZKOWY!!!  Dlatego każdy użytkownik gospodarstwa rolnego, który otrzyma list od Prezesa GUS  podlega spisowi.

Kto odmawia udzielenia informacji w spisie powszechnym podlega grzywnie (ustawa o statystyce publicznej).

 

Polityka prywaności

  • Strona może używać plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Zablokowanie cookies może jednak spowodować nieprawidłowe działanie strony. Więcej informacji na temat naszej polityki prywatności znajdziecie Państwo w pliku: POLITYKA PRYWATNOSCI

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/users/winsko/public_html/strona/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string(): Not Found <br /><a href="http://www.facebook.com/">Back to Facebook.</a> in /home/users/winsko/public_html/strona/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/users/winsko/public_html/strona/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/winsko/public_html/strona/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 174