Log In

Dziś ostatni dzień! Do  15 marca 2021 roku osoby prowadzące działalność gospodarcza muszą złożyć nowe sprawozdanie odpadowe w BDO

 • Napisane przez

Hasło BDO funkcjonuje w przestrzeni prawnej i znane jest gospodarującym odpadami od 2018 r. Jednak od 1 stycznia 2020 r., rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zaczął obowiązywać prawie w pełnym wymiarze. Rejestr ten ma na celu uporządkowanie całego sytemu gospodarowania odpadami w Polsce. Od 1 stycznia 2020 r., wniosek o nadanie numeru BDO należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. Rejestr BDO jest dostępny pod adresem www.rejestr-bdo.mos.gov.pl w zakładce „rejestr podmiotów”. Co istotne, wpisu do rejestru zawsze dokonuje odpowiedni dla lokalizacji podmiotu gospodarczego, właściwy Marszałek Województwa.

Które podmioty są wpisane do rejestru na wniosek

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 70) podmioty, które musiały złożyć wniosek o wpis do rejestru to przede wszystkim:

 • posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów;
 • transportujący odpady;
 • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami;
 • prowadzący zakłady recyklingu statków;
 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha;
 • podmioty odbierające odpady komunalne wpisane do rejestru działalności regulowanej w gminie.

Pozostałe podmioty wpisywane do rejestru na wniosek to:

 • organizacje odzysku opakowań;
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy;
 • eksportujący oraz wprowadzający odpady opakowaniowe, opakowania oraz produkty opakowaniowe;
 • prowadzący recykling, odzysk odpadów opakowaniowych;
 • przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oferujące torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

  Kary za brak wpisu w BDO

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny;
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny;
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł;
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł;
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł.

Polityka prywaności

 • Strona może używać plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Zablokowanie cookies może jednak spowodować nieprawidłowe działanie strony. Więcej informacji na temat naszej polityki prywatności znajdziecie Państwo w pliku: POLITYKA PRYWATNOSCI

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/users/winsko/public_html/strona/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string(): Not Found <br /><a href="http://www.facebook.com/">Back to Facebook.</a> in /home/users/winsko/public_html/strona/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/users/winsko/public_html/strona/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/winsko/public_html/strona/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 174